Het CBR theorie-examen.

Theorie-examen per 1 maart 2009
  • Een onderdeel over gevaarherkenning (25 vragen);
  • Een onderdeel over verkeersregels (30 vragen);
  • Een onderdeel over verkeersinzicht / risico’s (10 vragen).
Verkeersinzicht en risico's Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig is om te doen.

Gevaarherkenning
Het onderdeel gevaarherkenning is nieuw. De gevaarherkenningsvragen beantwoord je door aan te geven wat je in deze situatie zou doen:

  • remmen (dat wil zeggen flink snelheid verminderen of zelfs stoppen);
  • gas loslaten (dat wil zeggen extra attent zijn en voorbereid zijn op een andere gedragskeuze);
  • of niets (dat wil zeggen gewoon door blijven rijden met dezelfde snelheid).
Wat verandert er niet?
Het vernieuwde theorie-examen voor de personenauto blijft ongeveer een uur duren. De vernieuwing leidt niet tot prijsstijging. Je betaalt in 2009: € 31,40.

Wanneer geslaagd?
Het theorie-examen bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuze vragen, open vragen en gedragskeuzevragen (bij gevaarherkenning). De vragen worden gesteld bij beelden van verkeerssituaties op grote tv-monitoren. Je kunt ze daarop ook meelezen. Je beantwoordt de vragen met drukknoppen in de tafel. Je slaagt voor het theorie-examen als:

  • je 12 vragen goed hebt (van de 25) van het onderdeel gevaarherkenning;
  • je 35 vragen goed hebt (van de 40) van de onderdelen verkeersregels en verkeersinzicht.
Direct een certificaat
Het examen duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting vóór de examenvragen. Daarna stelt de computer in ongeveer een kwartier de uitslag vast. Als je slaagt, krijg je het theoriecertificaat direct mee. Als je zakt, krijg je een uitslagformulier met daarop per examenonderwerp het aantal vragen dat je foutief, te laat of niet hebt beantwoord. Daarnaast staat een lijst afgedrukt met alle examenonderwerpen (bijvoorbeeld 'verkeersborden', 'inhalen' of 'voorrangsregels').

Je kunt bij Brommer autorijschool kiezen uit verschillende theoriecursussen.

Kan ik al beginnen met mijn rijopleiding zonder theoriecertificaat?
Ja, dit is mogelijk en ook heel gebruikelijk, maar op de dag van je praktijkexamen moet je het certificaat wel in bezit hebben!

¤ vorige pagina | ¤ naar boven